Hexagon Blue block

Vastgelopen? Praten helpt!

Professionele begeleiding

Vaak kom je op eigen houtje of met behulp van vrienden of familie wel door een moeilijke periode heen. Of heb je al contact gehad met een predikant. Soms is er meer nodig. Hulp van buitenaf. Wij hanteren een vorm van hulpverlening die uitgaat van de gezonde, positieve mogelijkheden die elk mens in zich heeft. Samen gaan we op zoek naar hoe het komt dat het niet meer gaat en naar wat daar aan te doen is. We werken oplossingsgericht.

Uitvaart- en rouwbegeleiding

De belangrijkste momenten in het leven wil je graag zo goed mogelijk vorm geven. Een goede gang van zaken, een sterk ritueel, aandacht voor alle betrokkenen is dan heel belangrijk. Wij kunnen dat bieden. Zowel begeleiding bij als ook uitvoering van de uitvaart, een passende rouwdienst voorafgaand aan begrafenis of crematie: informeer vrijblijvend.

Relatiegesprekken

Het kan zijn dat je heel goed weet dat de bron van de problemen in je relatie zit, maar niet weet hoe je er uit moet komen. ‘Relatietherapie’ vind je misschien wat te zwaar maar je hebt samen wel even hulp nodig. Ook daarvoor kunt u een afspraak met ons maken en verkennen wat de mogelijkheden zijn. De ervaring leert dat een paar gesprekken met een buitenstaander al heel veel perspectief kan bieden.

Pastorale supervisie

SUPERVISIE

In supervisie gaat het om hoe jij (beter) leert functioneren als professional. Het vertrekpunt ben jij zelf dus. Concreet, zoals je nu in je werk staat. De aandacht gaat vooral uit naar jou als persoon. Wie ben jij als professional, welke eisen stelt jouw beroep aan je, welke persoonlijke factoren maken dat het soms wel, soms niet heel goed gaat, zijn bij jou ratio en emotie voldoende in balans?
Dus het werk en de functie zijn voluit in beeld, maar het accent ligt op jou als lerende vakvrouw/man.


COACHING

Bij coaching is de functie (taak, beroep) het vertrekpunt. Coaching zet je in als je rond bepaalde aspecten in je werk verder wilt komen. Effectiever wilt worden. Problemen op moet lossen.
Beschik je over de juiste competenties, weet je waar Abraham de mosterd haalt, ken je de voor jouw vak excellente voorbeelden, heb je zicht op je eigen valkuilen en antipathieën?
Uiteraard gaat het bij coaching ook om de persoon die jij als werker bent, maar het accent ligt toch meer op de klus die geklaard moet worden.


AANPAK

Zowel bij supervisie als bij coaching lever je per keer van te voren een casus in, op papier of digitaal.
Deze casus is het 'werkmateriaal'. Na het gesprek maak je een reflectieverslag, dat je samen met een nieuwe casus inlevert voor het volgende gesprek.
Na ongeveer drie gesprekken is er een 'klik-evaluatie', waarbij beide partijen in alle vrijheid mogen beslissen om door te gaan of te stoppen.
Een heel traject neemt 10 à 15 sessies in beslag.

Bibliodrama

Bibliodrama is een methode om jouw eigen levensverhaal en het Bijbelverhaal met elkaar in verbinding te brengen. Met elkaar pratend ontdek je spelenderwijs hoe het Bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het Bijbelverhaal. Deze wisselwerking draagt bij aan de spirituele ontwikkeling van de deelnemers.

Veel verhalen in de Bijbel maken duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen in beweging komen, willen ze gezond en heel worden en tot hun recht komen.
In Handelingen 9 vers 2 worden mensen aangesproken als “aanhangers van de weg”. Leven is onderweg zijn.

Bibliodrama gaat dus een stap verder dan praten over Bijbelverhalen en over de betekenis daarvan voor je eigen leven. In bibliodrama ligt een belangrijk accent ligt op het zelf in beweging komen. Je gaat met elkaar het verhaal doen.

Werkwijze

Om er achter te komen of onze vorm van hulpverlening iets voor u is, kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. U mag kiezen: één van ons komt bij u (als u niet verder dan 15 kilometer van Heerde af woont), of u komt naar ons toe. Samen bepalen we met wie van ons u in gesprek gaat, waarbij met name het man-vrouw aspect een rol kan spelen.

Tarief
Wij hanteren een basistarief van € 60 per uur. In sommige gevallen betaalt uw zorgverzekering daaraan mee vanuit het Aanvullend Pakket. Soms ook is de kerk bereid een bijdrage te leveren. Als dat allemaal niet lukt en het is voor u te duur, dan valt er over het tarief te praten.

Wie zijn wij

Marijke Weststrate en Gerrit Heuver hebben allebei ruime ervaring in het begeleiden en helpen van mensen met allerlei problemen.

Marijke Weststrate
Marijke Weststrate

Marijke was vanaf 2002 tot en met 2017 werkzaam als begeleider en is nu nog docent bibliodrama, in Pastoraal Centrum de Hezenberg te Hattem, een christelijk centrum voor psychotherapie. In de jaren ’90 werkte zij als pastoraal werker in verschillende kerkelijke gemeentes. Daarnaast begeleidde zij uitvaartdiensten van mensen die niet direct meer iets hadden met de kerk, maar wel behoefte hadden aan pastorale ondersteuning.

Gerrit Heuver
Gerrit Heuver

Gerrit is begonnen als parttime predikant in Stadskanaal. Daarna is hij tien jaar ziekenhuispastor geweest en was vervolgens meer dan 15 jaar pastor en directeur van Pastoraal Centrum de Hezenberg. In die tijd heeft hij ook het diploma Sociaal Pedagogisch Hulpverlener behaald. Hij is nu weer parttime predikant en gediplomeerd supervisor.

Contact

Gerrit Heuver

Sophialaan 10
8181 AT, Heerde
gerrit@ph-heerde.nl
06 2186 3188

Marijke Weststrate

B. van Dijklaan 4
8181 GA, Heerde
marijke@ph-heerde.nl
06 4030 9019